Polityka prywatności

1. Co to jest polityka prywatności?
Polityka prywatności to zasady, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych.
Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

2. Twoja prywatność jest dla nas ważna
W każdym czasie chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszego Sklepu. Możesz mieć pewność, że:
• przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych – w tym: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• wszystkie podane przez Klienta informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych.
• chronimy dane osobowe od strony technicznej – przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.
• nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami wyłącznie w celu realizacji transakcji kupna-sprzedaży (np. Poczta Polska, profesjonalne firmy kurierskie, itp.). W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w ramach naszego Sklepu współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

3. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest: Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Sempołowskiej 51, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczym KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000308493, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 12.000.000,00zł, NIP: 5470169265, Regon: 000048716, Tel.033/ 814 90 59 wew.285, email: sklep@befado.com.pl.
4. Kiedy i w jakich okolicznościach pozyskujemy dane osobowe od naszych Klientów ?
Każdy Klient może przeglądać naszą stronę bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia w Sklepie zamówienia.
W przypadku zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. założenie Konta Klienta) lub złożenia Zamówienia, zbieramy za pośrednictwem Sklepu następujące dane Klienta:
• imię,
• nazwisko,
• adres e-mail
• adres, na który przesyłka ma dotrzeć (najczęściej jest nim adres tożsamy z miejscem aktualnego zamieszkania bądź zameldowania),
• kraj,
• numer telefonu,
NIP.
5. Na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe naszych Klientów?
- Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, a części z nich niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia.
- „BEFADO” sp. z o.o. jako administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
- Każdy Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możecie Państw korzystać ze wskazanych praw w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość o odpowiedniej treści pod adres e-mail: sklep@befado.com.pl
- Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, marketingu produktów i usług własnych „BEFADO” sp. z o.o. oraz bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez „BEFADO” sp. z o.o. produktach i świadczonych usługach (również podmiotów współpracujących z „BEFADO” sp. z o.o.)
- Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szczerszym zakresie, w tym zwłaszcza w celach marketingowych podmiotów współpracujących z „BEFADO” sp. z o.o. Gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta, Klient może w taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
- „BEFADO” sp. z o.o. nie prowadzi operacji stanowiących tzw. profilowanie kwalifikowane w rozumieniu art. 22 RODO (polegające na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzja wywołujących wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływających), ani też nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

6. Newsletter
Każdy odwiedzający witrynę Sklepu może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera – w którym informujemy o zmianach na naszej witrynie, aktualnych promocjach, nowych towarach czy też organizowanych wydarzeniach. W celu zapisania się do newslettera, należy podać swój adres email w ramce „newsletter” na witrynie głównej Sklepu, kliknąć „Zapisz” oraz potwierdzić swój zamiar poprzez klikniecie linku aktywacyjnego w przesłanej wiadomości.
Wysyłka Newslettera dokonywana jest przy pomocy aplikacji FreshMail.
Celem wypisania się z newslettera, wystarczy przesłać nam odpowiednią wiadomość – np. pocztą elektroniczną na adres: sklep@befado.com.pl

7. Kto oraz w jakich okolicznościach ma prawo dostępu do danych osobowych?
Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez „BEFADO” sp. z o.o., a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

8. Jakie stosujemy zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych naszych Klientów?
Stosujemy środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Z istotnych zabezpieczeń możemy wymienić m.in. szyfrowanie transmisji (https) oraz szyfrowanie haseł.
9. Pliki Cookies
Szczegółowe zasady korzystania przez nas z technologii plików Cookies zostały opisane w Polityce plików Cookies dostępnej pod adresem: http://sklep.befado.pl/cookies.html . Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
10. Zmiany w Polityce Prywatności
Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
• zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Klienta i „BEFADO” sp. z o.o. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
• zmiana sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
• zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych droga elektroniczną przez „BEFADO” sp. z o.o.
• Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w ramach serwisu http://sklep.befado.pl/ umieścimy informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
Pamiętaj, że jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na oferowany przez „BEFADO” sp. z o.o. najwyższy poziom ochrony danych osobowych.
Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 03.12.2014 r.

11. Pytania i kontakt
Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem sklep@befado.com.pl lub numerem telefonu +48 (33) 499 72 85.

Znajdź nas w mediach

Polub nasz profil na facebooku, bierz udział w konkursach

Newsletter

Zapisz sie do newslettera !

Sprawdź, gdzie jeszcze możesz kupić nasze obuwie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

OK