Polityka prywatności

1. Co to jest polityka prywatności?
Polityka prywatności to zasady, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182) („ustawa o ochronie danych osobowych”).
Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.
2. Twoja prywatność jest dla nas ważna
W każdym czasie chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z naszego Sklepu. Możesz mieć pewność, że:
• przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
• wszystkie podane przez Klienta informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów, chroniąc i zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
• chronimy dane osobowe od strony technicznej – przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.
• nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami wyłącznie w celu realizacji transakcji kupna-sprzedaży (np. Poczta Polska, profesjonalne firmy kurierskie, itp.). W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w ramach naszego Sklepu współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

3. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest: Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Sempołowskiej 51, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczym KRS do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000308493, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 12.000.000,00zł, NIP: 5470169265, Regon: 000048716, Tel.033/ 814 90 59 wew.285, email: sklep@befado.com.pl.
4. Kiedy i w jakich okolicznościach pozyskujemy dane osobowe od naszych Klientów ?
Każdy Klient może przeglądać naszą stronę bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia w Sklepie zamówienia.
W przypadku zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. założenie Konta Klienta) lub złożenia Zamówienia, zbieramy za pośrednictwem Sklepu następujące dane Klienta:
• imię,
• nazwisko,
• adres e-mail
• adres, na który przesyłka ma dotrzeć (najczęściej jest nim adres tożsamy z miejscem aktualnego zamieszkania bądź zameldowania),
• kraj,
• numer telefonu,
NIP.
5. Na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe naszych Klientów?
- Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, a części z nich niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia.
- „BEFADO” sp. z o.o. jako administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
- Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia w każdym czasie, w ramach swojego Konta lub poprzez zgłoszenie takiego żądania pod adres e-mail: sklep@befado.com.pl
- Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, marketingu produktów i usług własnych „BEFADO” sp. z o.o. oraz bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez „BEFADO” sp. z o.o. produktach i świadczonych usługach (również podmiotów współpracujących z „BEFADO” sp. z o.o.) Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z „BEFADO” sp. z o.o.
6. Informacja handlowa
Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas lub naszych kontrahentów działalnością komercyjną mogą być przesyłane Klientom w formie Newslettera wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.
7. Kto oraz w jakich okolicznościach ma prawo dostępu do danych osobowych?
Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez „BEFADO” sp. z o.o. oraz możliwość ich poprawienia, uaktualnienia, uzupełnienia, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Jakie stosujemy zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych naszych Klientów?
Stosujemy środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Z istotnych zabezpieczeń możemy wymienić m.in. szyfrowanie transmisji (https) oraz szyfrowanie haseł.
9. Pliki Cookies
Szczegółowe zasady korzystania przez nas z technologii plików Cookies zostały opisane w Polityce plików Cookies dostępnej pod adresem: http://sklep.befado.pl/cookies.html . Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
10. Zmiany w Polityce Prywatności
Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
• zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Klienta i „BEFADO” sp. z o.o. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
• zmiana sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
• zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych droga elektroniczną przez „BEFADO” sp. z o.o.
• Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w ramach serwisu http://sklep.befado.pl/ umieścimy informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
Pamiętaj, że jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na oferowany przez „BEFADO” sp. z o.o. najwyższy poziom ochrony danych osobowych.
Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 03.12.2014 r.

11. Pytania i kontakt
Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem sklep@befado.com.pl lub numerem telefonu +48 (33) 499 72 85.

Znajdź nas w mediach

Polub nasz profil na facebooku, bierz udział w konkursach

Newsletter

Zapisz sie do newslettera !

Sprawdź, gdzie jeszcze możesz kupić nasze obuwie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

OK